CPB Centres Salut Mental


El Servei de Rehabilitació Comunitària - Centre de Dia (SRC-CD) "Dreta de l'Eixample" és un servei orientat a la rehabilitació psicosocial que està integrat al SISCAT (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya del CatSalut). Ofereix una atenció integral amb l'objectiu d'assolir el nivell més òptim de qualitat de vida i d'autonomia personal i social, de les persones ateses i de les seves famílies.

L'equip assistencial està constituït per un equip multidisciplinari de professionals de la salut mental. Atén a persones majors de 18 anys residents al districte de la Dreta de l'Eixample que engloba els barris de: Dreta de l'Eixample, Fort Pienc i Sagrada Família.

Cartera de serveis:

El SRC-CD ofereix un conjunt d'accions, activitats i programes orientats a la recuperació a nivell individual, social i laboral.

Pla funcional d'activitats
(relacionals, emocionals, cognitives i instrumentals).
- Programa d'inserció comunitària
- Programa d'atenció a les famílies
- Programa d'intervenció individual

L'horari assistencial és de dilluns a dijous de 9 h. a 13 h. i de 15 h. a 18 h. i els divendres de 9 h. a 14 h. Per a més informació truqueu al tel. 93 456 47 07

Coordinadora Assistencial: Sra. Victòria López, psicòloga clínica

Treballadora Social: Sra. Paloma González

Cap d'Àrea de Rehabilitació: Sra.Tina Ureña, Dipl. Treball Social