CPB Centres Salut Mental


El Centre de Dia "Septimania" és un servei orientat a la rehabilitació psicosocial que està integrat al SISCAT (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya del CatSalut). Ofereix una atenció integral amb l'objectiu d'assolir el nivell més òptim de qualitat de vida i d'autonomia personal i social, de les persones ateses i de les seves famílies.

L'equip assistencial està constituït per un equip multidisciplinari de professionals de la salut mental. Atén a persones majors de 18 anys residents al districte de l'Esquerra de l'Eixample

Cartera de serveis:

El CD ofereix un conjunt d'accions, activitats i programes orientats a la recuperació a nivell individual, social i laboral.

Pla funcional d'activitats
(relacionals, emocionals, cognitives i instrumentals).
- Programa d'inserció comunitària
- Programa d'atenció a les famílies
- Programa d'intervenció individual

L'horari assistencial és de dilluns a dijous de 9 h. a 13 h. i de 15 h. a 18 h. i els divendres de 9 h. a 14 h. Per a més informació truqueu al tel. 93 217 40 40

Coordinadora Assistencial: Sra. Helena Toirán, psicòloga clínica

Treballadora Social: Sra. Marina Illa

Cap d'Àrea de Rehabilitació: Sra.Tina Ureña, Dipl. Treball Social