FUNDACIÓ CPB Salut Mental


El Club Social (CS) Dreta de l'Eixample - CPB SSM és un espai d'activitats d'oci que comparteixen un grup de persones afectades per un trastorn mental i que els permet ocupar col•lectivament el seu temps lliure amb activitats estructurades i programades que responen als seus interessos.

Està adreçat a persones majors de 17 anys, residents al districte de la Dreta l'Eixample de Barcelona, està subvencionat i s'inclou dins de la cartera de serveis de Salut Mental de l'ICASS del Departament de Benestar Social i Família, de la Generalitat de Catalunya.

El Club Social esdevé un lloc de trobada on s'organitzen activitats, tallers, sortides, xerrades,... amb l'objectiu de gaudir, fer amics i trobar recolzament. Compta amb un equip de professionals de la salut mental: educador social, terapeuta ocupacional, treballador social, integradors socials i monitors.

L'horari d'activitats és de dilluns a divendres de 15'30 h. a 19 h. i els dissabtes de 10 h. a 13'30 h. (els 4rts de 10 h. a 18 h.).

Per a més informació truqui al tel. 93 456 47 07

Coordinador Assistencial: Sr. Paulo Quintero
Cap d'Àrea de Rehabilitació: Sra. Tina Ureña, Dipl. Treball Social