CPB Centres Salut Mental


L' Hospital de Dia Còrsega és un servei d'hospitalització parcial, amb un horari d'atenció de dilluns a dijous de 9 h. a 17 h. i divendres de 9 h. a 14 h., tenint com a objectiu aconseguir la millora clínica de la persona afectada evitant la desvinculació del seu medi habitual de vida, durant el període de tractament i recuperació.

En aquest context d'hospitalització parcial, un equip multidisciplinari constituït per psiquiatres, psicòlegs, infermeria, treballador social i cuidadors estableix un procés terapèutic global i continuat, que integra els aspectes biològics, psicològics i socials.

A més de l'assistència psicofarmacològica i psicoterapèutica, adquireix un especial valor terapèutic la mediació de les relacions interpersonals establertes en el si de la col•lectivitat institucional. Amb aquesta finalitat estan programades una sèrie d'activitats individuals i col•lectives que, des de l'atenció de les necessitats quotidianes fins a la realització de tasques creatives, formatives i lúdiques, fomentin les actituds d'adaptació i integració. Algunes d'aquestes activitats es realitzen en col•laboració amb el club terapèutic "L'Oreneta", vinculat a l'Hospital de Dia.

Cartera de serveis:

- Programa PAR -Programa d'acollida ràpida- que permet agilitar la resposta terapèutica, orientar i atendre aquells casos que requereixen una actuació urgent per tal de tractar el trastorn, evitant, sempre que estigui indicat, l'internament.

- Programa TLP ofereix elements de diagnòstic, de pronòstic i de procés terapèutic específicament indicats en aquest tipus de casos, i que estan desenvolupats per professionals especialitzats de l'equip assistencial.

- Programa integral d'atenció als trastorns psicòtics amb el objectiu de fomentar tant l'estabilització clínica del pacient com les estratègies psicoterapèutiques i rehabilitadores que permetin la seva recuperació i reinserció sociolaboral.

L'Hospital de Dia Còrsega està integrat al SISCAT (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya del CatSalut).

Per a més informació truqueu al tel. 93 459 24 92

Cap de Servei: Dra. Clara Bardón
Treballadora Social: Sra. Anna Martí