FUNDACIÓ CPB Salut Mental


La Llar Residència Roger de Llúria és un servei social, la finalitat del qual és acollir, en règim d'habitatge i amb caràcter substitutori del domicili, persones amb dificultats derivades de malaltia mental.

La Llar Residència disposa d'un equip assistencial, que té cura i organitza la realització de les activitats adequades per facilitar la recuperació i reinserció en els diferents àmbits, i atendre les necessitats individuals i socials dels residents. Aquestes comprenen des del recolzament en les tasques de la vida quotidiana (cura personal, organització de la convivència, etc.), fins a la programació d'activitats de tipus formatiu, d'oci i lleure.

L'estada a la Llar Residència, més o menys perllongada segons la situació particular de cada usuari te, entre d'altres objectius, el de mantenir i reforçar els vincles familiars. Des del primer moment, s'ofereix al resident i a la família la plena disponibilitat tècnica i humana de l'equip per orientar-los i assessorar-los.

Segons la seva situació personal i social, els usuaris d'aquest establiment, d'acord amb l'Ordre de l'1 de març de 2000, DOGC núm. 3098, aporten una quota mensual, segons resolució del Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges de l'Institut Català de Serveis Socials (ICASS).

Per a més informació truqui al tel. 93 208 00 82

Coordinadora Assistencial: Sra. Bibiana Ruiz, psicòloga clínica
Treball Social: Sr. David Lascorz