El Pla de Serveis Individualitzat (PSI) és un servei assistencial organitzat en col•laboració de les entitats: CPB SSM i Associació Septimània. Aquest programa està adreçat a persones que pateixen un trastorn mental i residents al districte de l'Eixample, que per alguna circumstància presenten dificultats per seguir un tractament i/o atenció adequada per part dels serveis sanitaris o socials.

Cada usuari té assignat un professional referent, anomenat coordinador de projecte individualitzat (CPI). Un cop avaluades les necessitats de cada persona s'elabora conjuntament (serveis, professionals i usuari), un pla d'atenció individual.

L'equip està constituït per cinc professionals:
4 CPI i 1 treballadora social coordinadora del servei.

Funcions:
- Establir i mantenir una relació assistencial de confiança amb l'usuari.
- Facilitar, quan sigui possible, la relació amb la família i/o l'entorn social.
- Garantir, en la mesura del possible, la qualitat de l'atenció que rep l'usuari.
- Facilitar i promoure la coordinació entre professionals i serveis.
- Realitzar l'atenció allà on es trobi l'usuari.
- Implicar a l'usuari en la seva recuperació i vincular-lo als serveis.

L'horari assistencial és de dilluns a dijous de 9 h. a 14 h. i de 15 h. a 18 h. i els divendres de 9 h. a 14 h. Per a més informació truqueu al tel. 93 456 47 07

Cap d'Àrea de Rehabilitació:
Sra. Tina Ureña, Dipl. Treball Social