El Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL) s'adreça a aquelles persones amb trastorn mental que viuen soles, en parella o amb altres persones , i que requereixen d'un determinat suport per poder gestionar-se i ser més autònomes.

Ofereix el suport personal necessari per promoure la integració social i el desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària , tant a la seva llar com a la comunitat.

Les àrees d'intervenció son:
- Cura personal i de la llar
- Salut i seguretat
- Aparells i tecnologia
- Gestió de recursos
- Vida a la comunitat

És un programa de suport, subvencionat per l'ICASS, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. La sol•licitud l' ha de fer la persona interessada.

Els requisits són:
- Ser resident a Catalunya (mínim un any)
- Tenir reconeguda una disminució pel Centre d'Atenció al Disminuït (CAD) igual o superior al 33%
- Tenir entre 18 i 65 anys.

L'equip assistencial està format per professionals de la salut mental: treballador social, psicòleg i auxiliars de la llar.

L'horari és de matins i tardes, concertant i acordant-se el nombre d'hores d'atenció i l'horari setmanal amb cada usuari.

Per a més informació truqui al tel. 93 456 47 07

Cap d'Àrea de Rehabilitació: Sra. Tina Ureña, Dipl. Treball Social