CPB Centres Salut Mental


El Servei de Rehabilitació Comunitària - Centre de Dia (SRC-CD) "Esquerra de l'Eixample" és un servei orientat a la rehabilitació psicosocial que està integrat al SISCAT (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya del CatSalut). Ofereix una atenció integral amb l'objectiu d'assolir el nivell més òptim de qualitat de vida i d'autonomia personal i social, de les persones ateses i de les seves famílies.

L'equip assistencial està constituït per un equip multidisciplinari de professionals de la salut mental. Atén a persones majors de 18 anys residents al districte de la Esquerra de l'Eixample

Cartera de serveis:

El SRC-CD ofereix un conjunt d'accions, activitats i programes orientats a la recuperació a nivell individual, social i laboral.

Pla funcional d'activitats
(relacionals, emocionals, cognitives i instrumentals).
- Programa d'inserció comunitària
- Programa d'atenció a les famílies
- Programa d'intervenció individual

L'horari assistencial és de dilluns a dijous de 9 h. a 13 h. i de 15 h. a 18 h. i els divendres de 9 h. a 14 h. Per a més informació truqueu al tel. 93 424 54 09

Coordinadora Assistencial: Sra. Teresa Montlleó, psicòloga clínica

Treballadora Social: Sra. Marina Illa

Cap d'Àrea de Rehabilitació: Sra.Tina Ureña, Dipl. Treball Social