CPB Centres Salut Mental


CPB


MISSIÓ:

Prestació de serveis especialitzats en l'atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic.

VISIÓ:

Ser un referent de qualitat assistencial i d'implantació de programes terapèutics innovadors, contribuint a consolidar el model comunitari assistencial a la salut mental a Catalunya.

VALORS:

* Rigor científic
* Atenció individualitzada i centrada en la persona
* Ètica en la pràctica assistencial
* Competència professional i treball interdisciplinari
* Continuïtat assistencial i integració en el territori
* Eficiència i sostenibilitat en la gestió