FUNDACIÓ CPB Salut Mental


CPB


La Fundació de Salut Mental CPB té la finalitat general de promocionar la investigació i estudi de la salut i malalties mentals en tots els seus aspectes, dimensions i nivells de desenvolupament i entre elles la pràctica i participació en tota mena d'activitats esportives sense finalitat lucrativa, així com l'exercici de tasques d'atenció i assistència als esmentats malalts mentals, incloent projectes específics de tractament, rehabilitació i reinserció social i laboral mitjançant centres especials de treball de persones afectes de trastorns mentals.

La Fundació de Salut Mental CPB, creada en el 1983 pel mateix grup, a més d'efectuar, diverses tasques docents i d'investigació, gestiona els següents dispositius:

• Club Social Dreta de l'Eixample (2000)
• Llar Residència Roger de Llúria (2001)
• Programa Suport a la Llar (2003)
• Llar Residència Tres Pins (2008)
• Llar Residència Begur (2009)

Aquests serveis estan concertats amb el SISPAP, del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya

La Fundació de Salut Mental CPB organitza anualment el Premi Agustí de Semir i Conxa Millán de creativitat artística, pels usuaris de Serveis de Salut Mental de Catalunya